Predstavljanje projekta "Digitalna Brajeva muzička biblioteka" u Narodnoj biblioteci Užice

 

Najava:

 

Народна библиотека Ужице
Позива Вас да присуствујете предавањима

ПРВА  ДИГИТАЛНА  БИБЛИОТЕКА  МУЗИКАЛИЈА НА БРАЈЕВОМ ПИСМУ
МИРЈАНА МИХАИЛОВИЋ

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И БРАЈЕВО ПИСМО
НЕБОЈША МАРКОВИЋ
НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОРЈЕНТАЦИЈИ И МОБИЛИТЕТУГРАДИМИР КРАГИЋ

 

САЛА ЧИТАЛИШТА
Понедељак 21. децемар 2015. године
у 13 часовa

Пројекат „Корак ка једнакости

Najava za Predstavljanje projekta