Razvijanje servisa Brajev oblak u školama u Srbiji

 U okviru projekta "Razvijanje servisa Brajev oblak u osnovnim i srednjim školama u Srbiji" koji se realizuje uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, instalirali smo i predstavili dva softvera u Muzičkoj školi "Isidor Bajić" u Novom Sadu koji će im služiti za obradu standardnog i notnog teksta na Brajevo pismo za njihove slepe i slabovide učenike. Proveli smo divan dan u podsticajnoj i kreativnoj atmosferi sa motivisanim nastavnicima i učenicima, spremnim da nauče nešto potpuno novo i neobično. Sigurni smo da su softveri došli u prave ruke, tj. školu. Želimo im puno uspeha i Brajevih nota!

Takođe, tokom maja meseca, softvere smo instalirali i u Filološkoj gimnaziji u Beogradu koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa slepim i slabovidim učenicima. Uz pomoć savremenih programa, nadamo se da ćemo njihovim učenicima i nastavnicima olakšati pripremu nastavnih materijala na Brajevom pismu.

Instalacija softvera

 

Instalacija softvera

Instalacija softvera

Instalacija softvera

Instalacija softvera

Instalacija softvera