Priznanje grada Beograda „ZVEZDE BEOGRADA“

Priznanje grada Beograda „ZVEZDE BEOGRADA"

Udruženje "Inkluzivna mreža" dobitnik je priznanja grada Beograda „ZVEZDE BEOGRADA“ za projekat "Digitalna Brajeva biblioteka u oblaku" koji je realizovan uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda. Nagradu dodeljuje Kancelarija za mlade Grada Beograda za najbolje projekte čije su aktivnosti podržane na konkursima grada. Hvala Fakultetu muzičke umetnosti iz Beograda i AsTeh-Centru za asistivne tehnologije/ Center for assistive technologies za veliki doprinos uspešnosti projekta.

 

 

priznanje grada beograda zvezde beograda.1

priznanje grada beograda zvezde beograda.2

priznanje grada beograda zvezde beograda.4

priznanje grada beograda zvezde beograda.5

priznanje grada beograda zvezde beograda.7

priznanje grada beograda zvezde beograda.8