Koncertna promocija projekta Osnaživanje korisnika za upotrebu servisa "Digitalna brajeva biblioteka u oblaku"

a

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, 07. decembra 2016. u 17 časova održana je koncertna promocija projekta Osnaživanje korisnika za upotrebu servisa „Digitalna Brajeva biblioteka u oblaku“.

Udruženje „Inkluzivna mreža“, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu i Centar za asistivne tehnologije AsTeh realizuju projekat pod nazivom OSNAŽIVANJE KORISNIKA ZA UPOTREBU SERVISA „DIGITALNA BRAJEVA BIBLIOTEKA U OBLAKU“, uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, kao i projekat „Dostupnošću literature  do istinske inkluzije“ koji je podržao Sekretarijat za kulturu.

Kako bi inkluzija u svim segmentima postala efikasna za korisnike i učesnike tog procesa, neophodno je razvijati različite sisteme podrške i uspostaviti efikasnu međuinstitucionalnu saradnju, unaprediti kompetencije zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama i promovisati mogućnosti i postignuća osoba sa invaliditetom.

Dostupnost udžbenika u prilagođenim formatima je jedan od ključnih problema koji je moguće rešiti razvijanjem digitalnih servisa kao što je Brajev oblak i sličnima. Projekat su  predstavile  prodekan Ivana Perković ispred Fakulteta muzičke umetnosti i Mirjana Mihailović koordinator projekta ispred Udruženja „Inkluzivna mreža“.

Brojna publika uživala je u interpretacijama mladih umetnika: nekadašnjih, sadašnjih ali i budućih studenata ovog fakulteta.