Projekat: Razvijanje servisa” Digitalna Brajeva biblioteka” u osnovnim i srednjim školama u Srbiji

Udruženje “Inkluzivna mreža” uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

nastavlja opremanje obrazovnih institucija specijalizovanim softverima za pripremu udžbenika na Brajevom pismu. Još dve škole u Srbiji će biti opremljene softverima a nastavnici i učenici će proći obuku kako da je koriste. Nadamo se da ćemo zajedničkim delovanjem smanjiti problem nedostatka udžbenika u prilagođenim formatima i omogućiti svim učenicima ravnopravne uslove za obrazovanje i lično napredovanje.

Braj slicica