Uskoro novi softver za osobe sa disleksijom

Udruženje “Inkluzivna mreža” uz podršku Telenor fondacije započelo projekat “Čitaj vizuelno”. Cilj projekta je izrada softvera kojim će se osobama sa disleksijom omogućiti prilagođavanje nastavnih sredstava u posebno kreiranom digitalnom okruženju.

Novi softver za osobe sa disleksijom